بازاریاب

فروش یک هنر و فن اختصاصی میباشد که در قالب زمان، مکان، سن، جنس و نوع کالا نمیگنجد.
آنتیک به شدت از کلیه علاقه مندانی که در زمینه فروش و بازاریابی فعال میباشند استقبال نموده و دست همکاری آنها را به گرمی میفشارد.
با توجه به اینکه ما اغلب محدودیت های پیش روی خریداران را تا حد ممکن برطرف مینماییم، با ایجاد شرایط اقساطی آسان و شفاف بستر مناسبی جهت بازاریابی و کسب درآمد برای بازاریابان و متخصصین فروش فراهم گردیده، عزیزانی که مشتاق به همکاری در زمینه بازاریابی هستند میتوانند با ما تماس بگیرند و از طریق پورسانت درآمد عالی کسب کنید.
تلفن دفتر آنتیک: ۰۲۱۵۶۳۷۰۰۲۷ – ۰۲۱۵۶۳۷۰۰۹۰
ارتباط با مدیریت: ۰۹۱۲۱۰۱۷۸۴۲ – ۰۹۱۲۵۲۸۷۸۴۲