فرصت های شغلی

همکاری

آنتیک ۲۰ آماده همکاری با تمامی افراد مجرب و با تجربه در زمینه های زیر است.

فروش کالا و محصولات شما در آنتیک ۲۰

بازاریابی کالا و محصولات آنتیک ۲۰

تبلیغ برای آنتیک ۲۰ با امکانات شما

آنتیک آماده پذیرش پیشنهادات شما جهت افزایش سطح همکاری می باشد.

تلفن دفتر آنتیک: ۰۲۱۵۶۳۷۰۰۲۷ – ۰۲۱۵۶۳۷۰۰۹۰

ارتباط با مدیریت: ۰۹۱۲۱۰۱۷۸۴۲ – ۰۹۱۲۵۲۸۷۸۴۲